Sådan dækker forsikringen

Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Nedenfor finder du en række spørgsmål og svar i forbindelse med COVID-19.

Informationen er senest opdateret 18. januar 2021.

Når skaden skal anmeldes

Fremtidige rejser

Hvordan dækker rejseforsikringen, hvis jeg rejser til et grønt eller gult område?
Forsikringen dækker efter de normale betingelser – og omfatter således også corona-relaterede skader og sygdomstilfælde, når du rejser til et grønt eller gult område.
 
Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et orange eller rødt område?
Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Fraråder Udenrigsministeriet alle rejser (rødt område), er vores anbefaling også, at du ikke rejser. Fraråder Udenrigsministeriet ikke nødvendige rejser (orange område), må du vurdere, hvorvidt rejsen er nødvendig for dig.

Rejser til orange og røde områder
Selvom vi i overensstemmelse med Udenrigsministeriet fraråder dig at rejse, dækker din rejseforsikring dog stadig som normalt i orange og røde områder, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse.

Vi dækker ikke udgifter relateret til karantæne ved indrejse i et orange eller rødt område, som fx er påkrævet eller anbefalet af de lokale myndigheder. Forsikringen dækker dog udgifter til karantæne, hvis du selv bliver syg under din rejse til et orange eller rødt område og derfor skal i karantæne. Se detaljeret information i dine forsikringsbetingelser.

Inden afrejse anbefaler vi, at du bliver testet for COVID-19, så du ikke er medvirkende til yderligere smittespredning, når du rejser ud i verden. Og samtidig er det en forudsætning for dækning, at du forholder dig til den aktuelle situation ved følge lokale myndigheders anvisninger og generelt udviser agtpågivenhed.

Bemærk at vores muligheder for at hjælpe dig i de hårdest ramte områder kan være meget begrænsede, og vi kan ikke garantere dig assistance, hvis du fx har brug for at blive hjemtransporteret eller henvist til hospital/læge, idet der er ekstraordinært stort pres på sundhedssystemer og transportsektoren i hele verden. Vores døgnåbne alarmcentral kan fortsat hjælpe i langt de fleste tilfælde – og vi sidder klar til at hjælpe dig 24/7, når du rejser i udlandet, og vil som altid gøre vores bedste for at hjælpe vores kunder via vores store netværk ude i verden.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg rejser til et område, som er grønt eller gult på afrejsetidspunktet, men rejsevejledningen ændres til orange eller rød under rejsen?
I følge Udenrigsministeriet så kan du blive i det aktuelle område frem til oprindelig hjemrejse, selv om rejsevejledningen skulle ændres under rejsen pga. stigning i smittetrykket. Ændres situation så voldsomt, at Udenrigsministeriet anbefaler evakuering, dækker forsikringen ekstraudgifter forbundet med dette, hvis landet/området var grønt eller gult ved indrejse.
 
Min rejse fra Danmark er aflyst af flyselskab/rejsebureau. Hvad skal jeg gøre? 
Hvis din rejse bliver aflyst, skal du kontakte dit rejsebureau eller dit flyselskab for at få refunderet udgifter til din billet eller ferie.

Mit rejsebureau/flyselskab tilbyder ombooking af min rejse til senere tidspunkt. Skal jeg gøre det?
Dit rejsebureau eller flyselskab er forpligtet til at tilbyde dig fuld refundering, hvis din planlagte rejse ikke kan gennemføres. Nogle rejsebureauer og flyselskaber giver dig også mulighed for at ombooke rejsen til et senere tidspunkt. Du vælger selv om du vil have pengene tilbage fra selskabet eller vil ombooke rejsen, men vær opmærksom på, at du ikke senere kan få refunderet udgiften fra rejsebureauet eller flyselskabet, hvis du vælger ombooking. Hvis der et gebyr for at ombooke rejsen, dækker din rejseforsikring udgiften. Viser det sig senere, at du heller ikke kan komme afsted på den nye afrejsedato, dækker afbestillingsforsikringen op til den oprindelige rejses pris, så længe din afbestillingsforsikring også er gældende på det nye tidspunkt.
 
Er der noget jeg skal overveje, hvis jeg bestiller en fremtidig rejse? 
Udbredelsen af coronavirus (COVID-19) er global og alle dele af verden er allerede eller må forvente at blive  berørt i den nærmeste fremtid. Der er derfor stor sandsynlighed for at fremtidige rejser må afbestilles, eller at du som rejsende vil opleve situationer knyttet til coronavirussen, som kan medføre økonomiske tab, ulemper eller sygdom. OBS! Hvis du køber en rejse til et område, hvor Udenrigsministeriet på tidspunktet for bestilling af rejsen fraråder ikke-nødvendige rejser eller fraråder alle rejser, frafalder din ret til afbestilling derfor. Se mere under spørgsmålet Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et orange eller rødt område? længere oppe på siden.
 
Hvordan dækker forsikringen, hvis jeg får symptomer på Covid-19 og bliver testet positiv under min rejse?
Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 dækker forsikringen på samme måde som ved anden type sygdom dvs. bl.a. udgifter til lægebehandling og feriekompensation. Hvis du havde symptomerne allerede inden afrejse, er der ikke tale om akut opstået sygdom og forsikringen yder derfor ikke dækning.
 
Dækker forsikringen udgiften til en COVID-19 test under min rejse?
Forsikringen dækker udgifter til en COVID-19 test, hvis du har symptomer. Hvis testen alene foretages på opfordring fra myndigheder, flyselskaber eller lignende, er udgiften ikke dækket af forsikringen. 

Hvordan er jeg dækket hvis jeg efter hjemkomst skal i karantæne?
Dækningen på rejseforsikringen ophører ved hjemkomst, og der er derfor ikke dækning for udgifter efter hjemkomst.

Gælder forsikringen, hvis jeg vælger at arbejde "hjemmefra" i udlandet? 
Hvis du har en feriebolig i udlandet og vælger at arbejde ”hjemmefra” derfra, betragtes det som en ferierejse, selvom du udfører arbejde for din danske arbejdsgiver under dit ophold. Vores årsrejseforsikring gælder på almindelige vilkår, såfremt rejselængden ikke overskrider den tilladte rejselængde på policen. Nb! Du skal selv undersøge, om opholdet har indflydelse på din skattebetaling eller din ansættelse i øvrigt. Bemærk, at vi altid anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledning. Hvis rejsen sker efter anmodning fra din arbejdsgiver og for dennes regning, defineres turen som en forretningsrejse.

Afbestilling

For at kunne få dækket afbestilling af fremtidige rejser skal du have tilvalgt afbestilling på din rejseforsikring. I tvivl? Log ind og se om du har tilvalgt afbestilling på din rejseforsikring.

Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledningerne. Se hvilken farve din rejsedestination har på Udenrigsministeriets hjemmeside.  

Hvordan dækker afbestillingen, hvis jeg bliver syg med COVID-19 inden afrejse? 
Hvis du har tilvalgt afbestillingsforsikring, dækker den i tilfælde af akut opstået sygdom som fx COVID-19. 

Har du købt en pakkerejse hos et rejsebureau eller formidler?

 • Grønne og gule lande/områder 
  Fraråder Udenrigsministeriet ikke at rejse til det planlagte område/land, dækker rejseforsikringen ikke afbestilling, medmindre der er tale om en anden dækningsberettiget skade på forsikringen fx akut opstået sygdom hos dig eller i din nærmeste familie. Du skal i stedet kontakte rejsebureau eller arrangør og høre om dine muligheder for at afbestille.
 • Orange og røde lande/områder 
  Du skal tage kontakt til dit rejsebureau eller -formidler. Hvis Udenrigsministeriet fraråder at rejse til det planlagte område/land, er du i følge loven om pakkerejser berettiget til at aflyse rejsen hos rejsebureauet eller formidleren og få fuld refundering. Du vælger selv, om du vil acceptere en voucher, men er ikke forpligtet til det. Rejsebureauet eller formidleren kan dog stille krav om slutbetaling af rejsen eller oplyse dig om, at rejsen først kan aflyses 10-14 dage før planlagt afrejse. Du kan læse flere råd om, hvad du skal gøre på Pakkerejseankenævnets hjemmeside

Har du selv arrangeret rejsen?

 • Grønne og gule lande/områder
  Er landet/området gult eller grønt på det tidspunkt, hvor du ønsker at afbestille din rejse, dækker forsikringen ikke afbestilling, medmindre der er tale om en anden dækningsberettiget skade på forsikringen fx akut opstået sygdom hos dig eller i din nærmeste familie.
 • Orange og røde lande/områder 
  Vi kan tidligst vurdere om der er dækning 7 dage før planlagte afrejse. Er landet/området orange eller rødt 7 dage før afrejse, dækker forsikringen afbestilling, hvis rejsen er bestilt på et tidspunkt hvor Udenrigsministeriet ikke frarådede at rejse dertil (grøn/gul). Du kan få dækket de udgifter, der ikke refunderes af fx flyselskab eller anden rejseleverandør eller -formidler.
Bemærk, at forsikringen altså ikke dækker, at du ikke har lyst til at rejse eller frygter at blive smittet med corona. Dette gælder uanset om du skal til et grønt, gult, orange eller rødt område.

Hvis du er helt sikker på at du ikke kommer til at rejse, uanset hvordan situationen er på afrejsedagen, kan det være fornuftigt at afbestille nu. Du må dog være forberedt på, at du risikerer at tabe eventuelt depositum eller andre udgifter, du ikke får refunderet af rejsearrangør eller flyselskab. Hvis det siden viser sig, at rejserådet på afrejsedagen giver ret til afbestilling, kan du melde skaden til os.

Jeg vil gerne købe en rejse nu. Dækker min afbestillingsforsikring?
Hvis du køber en rejse til et land/område, som på tidspunktet for bestilling af rejsen er orange eller rødt, dækker rejseforsikringen ikke afbestilling i tilfælde af, at du ikke kan komme afsted fordi landet/området stadig er orange eller rødt på afrejsetidspunktet. Hvis du køber en rejse til et land/område, som på tidspunktet for bestilling af rejsen er gult eller grønt, og Udenrigsministeriet efter du har bestilt din rejse, ændrer rejsevejledningen til orange eller rød for din destination, dækker din rejseforsikring afbestilling, hvis du har tilvalg dækning for afbestilling.

Jeg skulle have været til koncert/ messe/ andet arrangement i udlandet, som nu er aflyst. Dækker afbestillingsforsikringen? 
Nej, din afbestillingsforsikring dækker desværre ikke i dette tilfælde. Vi anbefaler i stedet, at du søger refundering direkte hos arrangøren.

Er du i udlandet lige nu?

Jeg er i udlandet og vil gerne rejse hjem på grund af UMs ændrede rejsevejledninger pr. 8. januar 2021, hvordan dækker min rejseforsikring?
Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til tidlig hjemrejse, idet der ikke er beordret evakuering fra myndighedernes side.

Jeg er i udlandet og vil gerne blive. Dækker min rejseforsikring? 
Hvis du trods Udenrigsministeriets anbefaling ønsker at blive i udlandet og har en gyldig rejseforsikring, er du fortsat dækket af forsikringen som normalt. Hvis du vælger at blive i udlandet trods Udenrigsministeriets anbefaling, skal du være opmærksom på at du dermed frasiger dig muligheden for at få dækket udgifter til hjemrejse af forsikringen, hvis du på et senere tidspunkt alligevel ønsker at blive evakueret på grund af Coronavirus. Du skal også være opmærksom på at vores muligheder for at hjælpe dig under rejsen kan være begrænsede grundet coronavirussens globale omfang, og at det kan blive meget svært at få en hjemrejsebillet på et senere tidspunkt, fordi en række lande lige nu introducerer ind- og udrejseforbud.

Andre spørgsmål

Hvordan er jeg dækket hvis flyselskab eller rejsebureau går konkurs før eller under rejsen?
Forsikringen dækker desværre ikke, hvis dit rejsebureau eller flyselskab går konkurs, hverken før eller imens du er afsted. Vi henviser derfor til Rejsegarantifonden for information. Er det dit flyselskab, som går konkurs og har du købt en pakkerejse, skal du kontakte dit rejsebureau for information.

Har du haft ekstraudgifter til din hjemrejse? 
Din rejseforsikring dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til din hjemrejse, hvis du er rejst hjem senest den 4.april 2020. Forsikringen giver dig mulighed for at få refunderet prisforskellen mellem dine oprindelige billetter og de nye billetter på økonomiklasse, hvis du var nødt til at rejse tidligere hjem til Danmark grundet coronapandemien og selv har lagt ud for de nye billetter. Du skal i første omgang kontakte dit rejsebureau eller flyselskab og anmode dem om refundering af de oprindelige flybilletter. Efterfølgende kan du anmelde dit erstatningskrav (prisforskellen på de oprindelige og nye billetter) til os.

Se hvordan du anmelder dit erstatningskrav og får refunderet dine udgifter. Grundet ekstraordinært mange opkald og anmeldelser, håber vi på din forståelse for, at sagsbehandlingstiden er længere end normalt - men anbefaler uanset at du anmelder sagen selv, så du slipper for telefonkøen.

Brug for hjælp?

Vi opdaterer løbende informationerne her på siden. Orienter dig om udviklingen hos Udenrigsministeriet l Sundhedsstyrelsen l WHO | Forbruger Europa.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Har du spørgsmål til en eksisterende skade eller et fik du ikke svar på dit spørgsmål her på siden, kan du kontakte vores skadeafdeling på +45 45 70 15 60 10 mellem 10-15.